עגלת קניות
עגלת הקניות שלך ריקה.

שמירת המקדש

שמירת המקדש
שמירת המקדש

 

בספר "שמירת המקדש" נעשה בירור יסודי של ההלכות הנוגעות למצות השמירה. בכל אחד מכ"ד פרקי הספר, נידונות בעמקות שאלות הנוגעות למצוה זו. שמירת המקדש מתוארת בקצרה בתחילת מסכתות תמיד ומידות, ופרטים רבים הנוגעים להבנה של עצם המצווה ולאופן קיומה, לא נתבארו בה. גם הראשונים והאחרונים שהתייחסו למצות השמירה, הניחו הרבה מקום להתגדר בו. ספר זה, מבאר את הסתום בדברי חז"ל והמפרשים, בהבנתה של מצוה זו. אולם ספר זה לא נועד להיות ספר עיוני בלבד, אלא ספר הלכתי, שמטרתו להכריע למעשה בשאלות הנידונות.

גם אם אין אנו זוכים לקיים היום את מצות השמירה, מצוה עלינו להיות מוכנים לרגע בו ניתן יהיה לקיימה, ועל כן יש לברר לפרטי פרטים כיצד צריכה השמירה לנהוג להלכה ולמעשה. מצוה זו היא מן המצוות הנוהגות במקדש בקביעות, ועל כן יש חשיבות גדולה לבירור ההלכות הללו, שלהן השלכות על כל סדרי עבודת המקדש. לבירורים אלו השלכות גם לגבי קיומה של שמירה בזמן שהמקדש חרב, שהרי אף על פי שמצות השמירה אינה נוהגת כיום, מצות שילוח הטמאים אינה תלויה בקיומו של המקדש או בקיומה של שמירת כהנים או לויים. נקווה, שנזכה לראות במהרה את הכהנים והלויים במשמרותיהם, בבניין המקדש במהרה, ונזכה לראות בשובו לציון של שומר עמו ישראל.

לספר ישנן הסכמות מהרב שמחה קוק, הרב דב ליאור, הרב יעקב אריאל, הרב ישראל אריאל, והרב שלמה פולצ'ק (אביו של מחבר הספר).

תוכן הפרקים:
הקדמה.
א. חיוב השמירה.
ב. מטרת השמירה.
ג. איסור ביטול השמירה.
ד. זמן השמירה.
ה. אופן השמירה.
ו. אם מברכים על השמירה.
ז. מספר המקומות – מן התורה או מדרבנן?
ח. האם צריך שומרים בכל השערים?
ט. מספר מקומות השמירה.
י. שמירת הכהנים בעזרה.
יא. שמירת הלויים בעזרה.
יב. שמירה במקום גבוה.
יג. טעמי השמירה במקומות אלו.
יד. גיל הכהנים השומרים.
טו. האם צריך חמש שנות הכנה?
טז. גיל הלויים השומרים.
יז. מספר השומרים בכל עמדה.
יח. איש הר הבית.
יט. השמירה אינה עבודה.
כ. שמירה בבגדי כהונה.
כא. שמירת ישראלים.
כב. שמירה מחוץ להר הבית.
כג. שמירה כשהמקדש חרב.
כד. מינוי שומרים לשמירה העתידה.
פרק מסכם: שמירת המקדש להלכה ולמעשה.

226 עמודים
כריכה רכה

מחיר שוק: 50.00 ש"ח
מחיר מבצע: 10.00 ש"ח
החיסכון שלך: 80%
הדפסשלח לחבר