עגלת קניות
עגלת הקניות שלך ריקה.

קול מהיכל

חוברת המכילה חילופי מכתבים בעניין העלייה להר הבית.

החוברת קול מהיכל עוסקת בשאלת הכרוזים המופיעים מדי פעם בענין העליה להר הבית. לאחרונה הופץ כרוז בחתימת הרב קוק זצ"ל - הרב הראשי לארץ ישראל, ובו איסור עליה להר הבית. הכרוז עצמו הופיע לפני כשמונים שנה, אולם הפעם קיבל פנים חדשות, שכן, חתמו עליו עשרים ואחד מרבני ארץ ישראל, ביניהם ששה רבנים ראשיים בעבר וכיום.

בעקבות פרסום הכרוז, נשלח לרבנים החתומים מכתב, בו מוסבר המניע ההלכתי של העולים להר כיום, ומדוע, לדעת העולים, למרות הכרוז מצוה לעלות להר הבית כיום הזה.
מרבית הרבנים טרם השיבו למכתב, וטעמם ונימוקם עמם.
מתוך רשימת החתומים הגיעו לידי המערכת מכתבים של שלשה רבנים, ובאדיבותם מוגשים  מכתביהם בזה לעיון הציבור. למכתבים נלוות הערות, והערות שכנגד – כל מכתב כענינו, זאת, כדי ללבן שאלות בסוגית העליה להר הבית.

בכך נפתח אשנב למעיין, להבין השקפות שונות בשאלת בנין הבית כיום הזה. כל עוד לא נבנה המקדש, מצווים אנו לדרוש לציון, ככתוב: 'לשכנו תדרשו ובאת שמה', ובכך מתקיימת במשהו מצות הדרישה.
הננו לציין, כי שלשת הרבנים שמכתביהם מוגשים בזה, ידם רב להם בעניני המקדש:

הרה"ג הרב אביגדור הלוי נבנצאל שליט"א, רב העיר העתיקה בירושלים, ממיסדי ישיבת הכותל ומן הבקיאים בנושא המקדש בדורנו. בנוסף לשיעוריו ושיחותיו בישיבה, נותן הרב שיעור קבוע בעניני הקודש והמקדש בישיבה, וכך מופיע בהרצאות בכנסים שונים. על פעילותו המעשית לחידוש העבודה במקדש ילמד הקורא מתוכן מכתבו.

הרה"ג הרב שלמה הכהן אבינר שליט"א, ראש ישיבת עטרת כהנים ורב הישוב בית אל, פירסם ספרים ומאמרים בשאלת בנין המקדש וחידוש העבודה בזמן הזה, כגון, 'למקדשך תוב' ועוד. כן מופיע הרב בהרצאות בחוגים שונים בנושא הקודש והמקדש.

הרה"ג הרב דוד כהן שליט"א, רבה של קהילת 'אורות התורה' בבת ים, העושה רבות להגדלת התורה והאדרתה בעיר בת ים, פועל אף הוא לקידום מעשי של בנין המקדש. בהקשר לכך, יש להעלות על נס את תרומת בני קהילתו ליצירת מנורת המקדש. בעקבות תרומה זו הוחל ב'מכון המקדש' בעשיית מנורה עשויה זהב, עד להשלמתה – בידי תורמים נוספים - והצבתה לתפארה כיום בירושלים.
שאלת העליה להר הבית וחידוש העבודה במקדש מעסיקה רבים. ההתענינות בשאלה מתרחבת בציבור לגווניו, והעיסוק בספרות המקדש ועבודתו הולך ומתרחב, ונעשה נחלת רבים - גדולים וקטנים.
כך גם העליה להר הבית בטהרה הולכת ומתרחבת. בשנה האחרונה עלו להר הבית, למיטב ידיעתנו, כעשרת אלפים איש בטהרה, כשרבים מן העולים, הרי הם רבנים, ראשי ישיבות ואלפי בני תורה. זאת, במסגרת קבוצות מודרכות. ידוע לנו, עם זאת, על עליית יחידים וקבוצות בלא תאום מראש ובלא הדרכה מסודרת, בכך מספר העולים עולה בהרבה על המספר שנקבנו (ראה להלן הערכה מספרית של השר לבטחון פנים).

המכתבים המובאים כאן, מהוים המשך לדיון ומשא ומתן בהלכה – העולה ויורד חליפות - בשאלת העליה להר הבית והמצוות המתקיימות בתחומי ההר בזמן הזה.

מוצר זה הוא מוצר דיגיטלי וישלח אל המזמין בקובץ PDF לכתובת הדואר האלקטרוני שנרשם בקופה.

שים לב שהספר נשלח אליכם בתמורה ל15 ש"ח משלוח בלבד. נא לבחור את אופציית המשלוח המתאימה בקופה.

מחיר שוק: 25.00 ש"ח
מחיר מבצע: 0.00 ש"ח
החיסכון שלך: 100%
הדפסשלח לחבר