2
3
חנות

צור קשר


4
5
6

שיעורים מפי הרב ישראל אריאל שליט"א, ראש מכון המקדש.

סדר עבודת כהן גדול בבית המקדש ביום הכיפורים - תשע"ז

ארץ ישראל מקודשת - בזכות המקדש

בית המקדש - משמים?!

שיעורי המקדש - קרבן פסח

שיעור על דברים נוספים שהיו בקודש הקודשים

שיעור על תפקידי הכהן הגדול מחוץ לבית המקדש

שיעור על מצוות מלך - קודמת לבניין המקדש?

שיעור על פרשת תרומה

שיעור על נס חנוכה - הסיפור האמיתי

שיעור על עקידת יצחק

שיעור על האשה במקדש

שיעור בנושא "מקריבים על אף על פי שאין בית"

שיעור על ראש השנה במקדש

שיעור על העליה לרגל לקראת פסח

שיעור על הגויים במקדש

שיעור לחג השבועות

שיעור על חידוש העבודה בימינו

שיעור על קדושת המחנות במדבר ובירושלים

שיעור על קרבן העומר

שיעור על המקדש לאורך הדורות

Next Page 
פרטי קשר

רחוב משגב לדך 40 הרובע היהודי
העיר העתיקה
טלפון: 02-6264545
פקס:   02-6274529
דוא”ל: office@temple.org.il

    כל הזכויות שמורות